J.Panel

J.Panel

เจ.พาเนล กันความร้อน เก็บความเย็นสบาย

ผนังกันความร้อน เจ.พาเนล เป็นผนังที่มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถกันความร้อนได้ดีเยี่ยม โดยกันความร้อนจากภายนอกไม่ให้เข้าไปในตัวอาคาร และเก็บความเย็นจากภายในไม่ให้ออกไปภายนอก ช่วยประหยัดพลังงาน และประหยัดค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติรับน้ำหนักได้สูง เป็นโครงสร้างในตัว เป็นฉนวนกันความร้อน กันความชื้น กันไฟลุกลาม และกันเสียงได้ดี มีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย เร็ว ประหยัดแรงงานและเวลา

ผนังกันความร้อน เจ.พาเนล ผลิตมาจาก EPS โฟมชนิดพิเศษ ความหนาแน่นสูง ไม่ลามไฟ มีขนาดความหนาตั้งแต่ 1” 2” 4” 6” ตามความต้องการใช้งาน หุ้มด้วยโครงตะแกรงเหล็กรีดเย็น ที่มีคุณสมบัติรับแรงได้สูง ขนาด 2 มม. ทั้งสองหน้าด้วยเครื่องเชื่อมอันทันสมัย

ขนาดมาตรฐาน คือ 4’ x 8’ (1.22 x 2.44 เมตร) มีน้ำหนักก่อนฉาบปูน ประมาณแผ่นละ 12 ก.ก. ทำให้ง่ายต่อการขนย้ายและติดตั้งที่หน้างานก่อสร้าง